Gwybodaeth

Yma cewch hyd i'r wybodaeth gyffredinol am yr Ysgol.

Gwisg Ysgol

Llannon

 

Sut i gofrestru am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

 Screenshot 2018 11 06 At 232038

 

 Screenshot 2018 11 13 At 114508

Cynnig Gofal Plant yng Nghymru 

Cais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awr

Mae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:

 

http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy

 

Ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu.

 Cliciwch ar y tabiau ar y chwith i gael yr wybodaeth rydych chi angen.

 

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ymddygiad Positif

 

Cliciwch yma i weld adroddiad blynyddol y llywodraethwyr.

 

Cyngor ar Rheoli afiechydon

 GDPR

 

Cwriciwlwm newydd i Gymru.

Rydyn ni'n gweithio tuag at ddyfodol llwyddiannus!

Unknown

 

Pwy yw Donaldson?

 Screenshot 2019 02 04 At 145954

 Dogfennau diddorol am 'Ddyfodol Llwyddiannus'

Dyfodol llwyddiannus

Poster 4 diben

Amserlen cwricwlwm Newydd i Gymru

Cenhadaeth ein cenedl

 

Pwysigrwydd Darllen

Screenshot 2019 11 07 At 221034